ZWiK Prudnik

Zaloguj się Zapomniałem hasła

Klauzula o danych osobowych

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest ZWiK Prudnik Sp. z o.o. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem www.zwikprudnik.pl w zakładce Kontakt.
  2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@zwikprudnik.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia korespondencji, w szczególności odpowiadania na przysłane zapytania oraz dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami i innymi podmiotami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f) RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f) RODO).
  4. Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu udzielenia odpowiedzi, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
  5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
  6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.