ZWiK Prudnik

Zaloguj się Zapomniałem hasła

Klauzula o danych osobowych

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ZWiK Prudnik Sp. z o.o. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem www.zwikprudnik.pl w zakładce Kontakt.
 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@zwikprudnik.pl.
 3. Podane dane przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji umowy oraz świadczenia na rzecz Państwa obsługi za pośrednictwem konta e-BOK na podstawie art. 6.1. b) RODO,
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu roszczeń na podstawie art. 6.1. f) RODO.
 4. Dane będą przechowywane przez cały okres trwania umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres 6 lat. Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie oraz założenie konta e-BOK.